Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol

I SA/Gd 1317/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-16

w sprawach dotyczących nadania rygoru natychmiastowej wykonalności i przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego, tj. od wyroku tut. Sądu z dnia...
, jeżeli postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie zostało skutecznie doręczone, a rygor nadano sprzecznie z prawem. Tym samym nie nastąpiła przerwa...

I SA/Lu 989/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

[...] rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji, utrzymanej w mocy zaskarżonym obecnie rozstrzygnięciem. Na tej bowiem podstawie organ wystawił tytuł...
zobowiązania podatkowego., Wspomniane postępowanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zakończyło się postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w L...

I SA/Lu 995/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

podatkowe nie uległo przedawnieniu z uwagi na nadany postanowieniem Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia [...] rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej...
w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zakończyło się postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...]., Powyższe postanowienie spółka zaskarżyła...

I SA/Lu 874/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-23

. zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu z uwagi na nadany postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia [...]. rygor natychmiastowej wykonalności decyzji...
postępowanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zakończyło się postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]nr [...], Powyższe postanowienie...

I SA/Lu 994/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

. rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji, utrzymanej w mocy zaskarżonym obecnie rozstrzygnięciem. Na tej bowiem podstawie organ wystawił tytuł...
zobowiązania podatkowego., Wspomniane postępowanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zakończyło się postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...

I SA/Lu 876/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-23

nie uległo przedawnieniu z uwagi na nadany postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organy pierwszej instancji...
rygoru natychmiastowej wykonalności zakończyło się postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] ., Powyższe postanowienie spółka zaskarżyła...

I SA/Lu 985/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-23

z uwagi na nadany postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji, utrzymanej w mocy...
się na ustaleniach zapadłych w postępowaniu dotyczącym nadania decyzji wymiarowej organu pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, co miało bezpośredni wpływ na bieg...

I SA/Lu 988/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

podatkowe nie uległo przedawnieniu z uwagi na nadany postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu...
postępowanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zakończyło się postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r., nr [...]., Powyższe postanowienie...

I SA/Lu 877/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-23

., Wspomniane postępowanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zakończyło się postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], nr [...]., Powyższe...
sędziów z dnia 28 kwietnia 2014 r. sygn. akt I FPS 8/13, (LEX nr 1451905), 'uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Lu 987/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-23

przedawnieniu z uwagi na nadany postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji, utrzymanej w mocy...
się na ustaleniach zapadłych w postępowaniu dotyczącym nadania decyzji wymiarowej organu pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, co miało bezpośredni...
1   Następne >   +2   +5   +10   23