Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 2801/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

. B., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda...
został rozpatrzony negatywnie, ponieważ art. 12 ust. 4g ustawy drogowej może być zastosowany jedynie wobec decyzji nieostatecznej, gdyż rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2802/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda Dolnośląski...
rozpatrzony negatywnie, ponieważ art. 12 ust. 4g ustawy drogowej może być zastosowany jedynie wobec decyzji nieostatecznej, gdyż rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2803/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Następnie decyzja ta stała się ostateczna w dniu [...] kwietnia 2014 r. Działając na podstawie ustawy z dnia 10...
w tej dacie ustał również rygor natychmiastowej wykonalności, przeto w sprawie zastosowanie ma przepis art. 12 ust 4b ustawy, który określa, że za prawo do nieruchomości...

I OSK 2856/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

Państwa. Decyzji tej Wojewoda [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu 17 kwietnia 2014 r. Wojewoda [...] wydał zaświadczenie o ostateczności ww. decyzji...
nieostatecznej ZRID. Organ argumentował, że skoro decyzja Wojewody stała się ostateczna w dniu 8 kwietnia 2014 r. to w tej dacie ustał również rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 3091/15 - Wyrok NSA z 2017-09-15

rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda Dolnośląski wydal zaświadczenie nr [...] o ostateczności (z dniem [...] kwietnia 2014 r.) decyzji...
, że ich wniosek o wypłatę zaliczki został rozpatrzony negatywnie, gdyż nie była możliwa wypłata zaliczki na tym etapie postępowania. Rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2768/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, o ile do dnia wejścia w życie tej ustawy...
natychmiastowej wykonalności. Tymczasem, decyzja z dnia [...] stycznia 2009 r. w ogóle nie została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności., W skardze...

II SA/Go 229/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

1,1881 ha, będąca własnością A.R., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] kwietnia...
rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...

II SA/Go 225/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

E.C., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda wydal...
o tym, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...

II SA/Go 224/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

własnością C.B., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda wydal...
o tym, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...

II SA/Go 228/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-23

. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda wydal zaświadczenie nr [...] o ostateczności (z dniem [...] kwietnia...
postępowania. Art. 12 ust. 4g specustawy drogowej mówi o tym, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   27