Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II FSK 141/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

., w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Sędzia uzasadniła swój wniosek tym, że jest współautorem artykułu naukowego, którego drugim współautorem jest r.pr....
ze skargi O. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej...

I FZ 109/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-17

w Bydgoszczy uchylił nałożony na decyzję będącą przedmiotem odwołania rygor natychmiastowej wykonalności, a także zwrócił spółce podatek VAT. Spółka podkreśliła, że decyzja...