Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

VI SAB/Wa 37/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie rozpoznania wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej...

III SO/Kr 11/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-08

niwelacji skarp i miedz, do których Starosta zobowiązał się w decyzji wydanej pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Niewykonanie powyższej decyzji w części dotyczącej...

II GSK 117/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

powszechnemu niewątpliwie godzi w interes prawny i faktyczny stron wspomnianego postępowaniaj, tym bardziej w sytuacji zaopatrzenia decyzji w rygor natychmiastowej wykonalności...

II GPS 6/09 - Uchwała NSA z 2010-02-23

prawny i faktyczny stron postępowania, tym bardziej w sytuacji zaopatrzenia decyzji w rygor natychmiastowej wykonalności, jak to miało miejsce w odniesieniu do zaskarżonej...