Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

III SA/Wa 924/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

marca 2013r. wnieśli odwołanie., Następnie, postanowieniem z [...] października 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. nadał rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji...
nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ okres upływu terminu przedawnienia podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Naczelnik Urzędu...

I SA/Kr 100/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.) nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy niż miesiąc...

I SA/Ke 622/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

.) i wyjaśniło, że organ pierwszej instancji nadał ww. decyzji z dnia[...]r. rygor natychmiastowej wykonalności w oparciuo art. 239a i art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji...
podatkowy nie podlegają wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnymw administracji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto...

I SA/Kr 785/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-23

o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Wprawdzie na mocy art. 165 § 1 i art. 200 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej ustawodawca...
nie można bowiem uznać drugiej z przesłanek koniecznych do nadania nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Ustawodawca wskazał bowiem dwie odrębne przesłanki konieczne...

I SA/Op 188/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-27

niejawnym sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2011r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...

I SA/Op 185/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-29

sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2011r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

I SA/Wr 281/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-06

Skarbowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie : nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. p o s t...
. nadał wyżej wymienionej decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalność. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4...

I SA/Kr 1033/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-18

Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie prawa podatnika do odwołania się od decyzji i nadanie decyzji nr [...] rygoru natychmiastowej wykonalności...
zaległości na raty., Odnosząc się do pozostałych zarzutów wyjaśniono, że fakt nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie naruszył prawa podatnika do rozpatrzenia...

I SA/Łd 97/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

odpowiedzialnością z siedzibą w T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...
w wysokości 237.115 zł., Postanowieniem z tej samej daty Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w Ł. nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji nieostatecznej...

I SA/Łd 98/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

odpowiedzialnością z siedzibą w T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...
167.207 zł., Postanowieniem z tej samej daty Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w Ł. nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji nieostatecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   30