Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Go 329/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-30

rygoru natychmiastowej wykonalności postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] listopada 2016r., organ egzekucyjny w dniu [...] grudnia 2016r. zajął...
natychmiastowej wykonalności skarżący dodatkowo wskazali, że spłata zaległości zagraża ich egzystencji, w związku z brakiem środków pieniężnych na lekarstwa i wizyty u lekarza...

I SA/Op 267/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-21

w [...] z 25.01.2016 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z 24 listopada 2015 r., wydanej w przedmiocie podatku VAT za okres...
natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej. Końcowo podniósł, że chociaż w toku postępowania powoływał się na nadpłaty w podatkach dochodowych to wszystkie zostały uznane...

II FSK 713/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

za okres od maja 2005 r. do grudnia 2008 r. wykazanych w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2009 r., nr [...], o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. W uzasadnieniu...
nie mogą być dowolne (jak w niniejszym postępowaniu), wymagają uzasadnienia odpowiadającego rygorom art. 210 o.p. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie daje podstaw...

I SA/Po 1731/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-28

w kwocie [...]zł miesięcznie. Co istotne, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności 'z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony, tj. bezzwłoczną konieczność...

I SA/Go 891/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-24

natychmiastowej wykonalności decyzji. Wnosząc o powyższe wskazał na brak możliwości zapłacenia wymaganej kwoty m.in. dlatego, że nie prowadzi już działalności gospodarczej...
27.292,15 zł od zaległości podatkowych za okres od maja 2005 r. do grudnia 2008 r. wykazanych w postanowieniu z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] o nadaniu rygoru...

I SA/Go 888/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-24

od 05/2005r. do 12/2008r. wykazanych w postanowieniu z dnia [...].12.2009r. nr [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Skarżący prośbę swoją uzasadnił brakiem...

I SA/Wr 416/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-17

W. - [...] w dniu 19.11.2012 r., postanowił nadać powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto organ I instancji zastosował czynności egzekucyjne dokonując...

I SA/Łd 276/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-17

dotyczących tego zobowiązania, postanowień w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego, informacji...

II SA/Op 378/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-06

ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i decyzji organu I instancji oraz wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gl 87/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-07

roku podwoiła się kwota zajęć komorniczych i znacznie wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, co dostrzegli jej wierzyciele, stawiając w stan natychmiastowej wykonalności kredyty...
nie można jednak utożsamiać z uznaniem administracyjnym. Weryfikacja istnienia przesłanek udzielenia ulgi, o jakiej mowa w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poddana jest bowiem rygorom...