Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

rygor natychmiastowej wykonalności, zaś w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. wskazano na charakter dostrzeżonych uchybień, oraz odwołano się do 'interesu...
uzasadniających potrzebę nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Podstawą nadania decyzji nie może być 'charakter dostrzeżonych uchybień...

I OSK 825/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu powyższej decyzji Centralna Komisja podniosła, iż wykonując wytyczne zwróciła się do Instytutu o nadesłanie zwrotnego...
, po rozparzeniu wniosku odwoławczego strony, nadała jej rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 zd. 1 k.p.a. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, decyzji...

I OSK 705/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

organizacyjnej właściwej do zakończenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przy czym w uzasadnieniu decyzji...
z [...] czerwca 2009 r. wskazano, że '(...) nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na charakter dostrzeżonych uchybień, a w uzasadnieniu decyzji cytując...

I SA/Wa 593/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

i habilitacyjnych., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności przy czym w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. wskazano, iż '(...) nadano rygor natychmiastowej...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Podstawą nadania decyzji nie może być bowiem 'charakter dostrzeżonych uchybień', i nie jest także wystarczające wyłącznie odwołanie...

II SA/Wa 346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

Wydziałowi [...] Uniwersytetu [...] w K. i decyzji tej nadała rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podała, że Wydział [...] Uniwersytetu [...] w K. posiada...
sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne z uwagi na skalę stwierdzonych uchybień i niskiego poziomu doktoratów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 1246/13 - Wyrok NSA z 2013-09-17

. nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że Rada Wydziału [...] UJ w Krakowie, podejmując uchwałę...

II SA/Wa 1152/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

habilitowanego został nadany na podstawie rozprawy habilitacyjnej powstałej z naruszeniem praw autorskich i dobrych obyczajów w nauce. Decyzji nadano rygor natychmiastowej...
wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., W jej uzasadnieniu wskazano, że po wpłynięciu odwołania od uchwały organ w dniu [...] stycznia 2012 r. powołana została...