Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II GSK 1415/16 - Wyrok NSA z 2017-11-29

) w odniesieniu do załącznika XVII (Dz. U. UE L 164/7 z dnia 26 czerwca 2009 r.)., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz mając...
sprawy nie wystąpiły przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;, 2.2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez nieuchylenie decyzji II...

II GSK 1859/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych decyzją z dnia [...] marca 2014 r. utrzymał w mocy decyzję...