Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 205/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

) oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Jak również wynika z akt, MOPS w Krakowie zwracał się kilkakrotnie do MOPS-u w Bielsku - Białej o refundację...
w formie gorącego posiłku oraz potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności...

I OW 108/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

. do Stowarzyszenia Pomocy '[...]' - Schroniska - Domu Socjalnego dla mężczyzn położonego we W., ustalił opłatę z tytułu pobytu w ww. miejscu oraz nadał jej rygor natychmiastowej...
wykonalności. Decyzją z [...] czerwca 2021 r. uchylono powyższą decyzję z uwagi na opuszczenie przez stronę w dniu [...] czerwca 2021 r. ww. placówki i nie wskazanie...

I OW 214/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Umieszczenie w tym konkretnym Domu Pomocy Społecznej nastąpiło decyzją Starosty Sieradzkiego z 5 czerwca 2019 r., Wskazano...