Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Wa 105/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

kwoty bazowej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., [...] W. K. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej...

III SA/Gd 772/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą...

III SA/Gd 774/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle określonych sytuacji...

III SA/Gd 773/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle...

III SA/Gd 768/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji na podstawie art. 219 ust. 1-3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania...

III SA/Gd 766/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

wydanych decyzji administracyjnych (np. na podstawie art. 210 ustawy), jak i wydawanie decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej...
wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle określonych sytuacji występujących...

III SA/Gd 777/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą...

III SA/Gd 767/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

(opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle określonych...