Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

SA/Sz 2116/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-02

24 lipca 1999r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 ze zm.) zwolnił P.Z. ze służby w Izbie Celnej w [...] i decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
o Służbie Celnej obowiązywał, skoro wszedł w życie 10 sierpnia 2003 r., a pierwszą decyzję w sprawie orzekającą o zwolnieniu i opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności...

SA/Bd 2861/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

temu rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności., Zwolnienie ze służby nastąpiło w związku z wniesieniem przez Prokuraturę Wojewódzką w T. w 1998 r. przeciwko W. M. do Sądu...
o zwolnieniu rygoru natychmiastowej wykonalności w świetle przesłanek wymienionych w art. 108 kpa i braku możliwości rozszerzającej interpretacji tego artykułu., W odpowiedzi...

III SA/Lu 541/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-16

poprzez brak faktycznego uzasadnienia postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji...
się do nich w normalnym toku postępowania administracyjnego., Skarżący podnosi również brak faktycznego uzasadnienia postanowienia o nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

SA/Sz 2046/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-02

24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 ze zm.) zwolnił P. S. ze służby w Izbie Celnej i decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
jest obligatoryjne i nie zależy od uznania dyrektora izby. Podstawą do wydania decyzji z dnia [...]r., której nadano rygor natychmiastowej wykonalności był fakt wniesienia przeciwko P...

SA/Bd 3424/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-29

i wartościami Konstytucji., S. S. kwestionuje także zasadność nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd...
przesłanek uzasadniających zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności., Służba celna ma szczególny charakter, jest służbą publiczną, powołaną do realizacji polityki celno...

SA/Bd 3434/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-29

także zasadność zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności stwierdzając, że nie wystąpiła żadna z przesłanek upoważniających organ do jego zastosowania., Podkreślenia...
winy wyrokiem sądu., Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest również bardzo niezrozumiałe i budzące wiele zastrzeżeń interpretacyjnych. Nadanie...

III SA/Lu 621/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-02

pierwotnej decyzji Dyrektora Izby Celnej rygoru natychmiastowej wykonalności,, 2) art. 61 § 4 k.p.a., w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny...
trzeba, że w dacie wydania zaskarżonej decyzji zbędne było orzekanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zwolnieniu ze służby, bowiem zgodnie z treścią...

III SA/Lu 617/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-14

., Ustosunkowując się do zawartego w piśmie M. K. z dnia [...] października 2004 r. wniosku o uchylenie w stosunku do decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wydanego w pierwszej decyzji Dyrektora Izby Celnej., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o oddalenie skargi...

III SA/Lu 619/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-02

) naruszenie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez brak faktycznego uzasadnienia postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
sprawy, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zwolnieniu ze służby było zbędne, bowiem zgodnie z treścią obowiązującego od dnia 1 września 2003 r. art. 81...

II SA/Bd 418/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-07-05

, to jest po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z uwagi na fakt, że decyzji organu I instancji nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, to zwolnienie...
zgodnie z treścią art. 130§1 kpa. Decyzja ta podlegała bowiem natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa, a zatem orzekanie przez organ o nadaniu jej rygoru natychmiastowej...
1   Następne >   +2   +5   8