Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

III SA/Gl 1986/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-10

lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności, albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania., Na mocy art. 61 § 3 P.p.s.a. po przekazaniu skargi sądowi...
wykonalności, a w związku z tym, są podstawy, aby rozpoznać merytorycznie wniosek o wstrzymanie wykonania takiego aktu w przedmiotowej sprawie., Wniosek o wstrzymanie wykonania...