Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I FSK 2070/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

zaskarżone postanowienie stwierdzając że nie doszło do skutecznego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności a tym samym to postanowienie...
nie weszło do obiegu prawnego., Wobec tego Sąd I instancji stwierdził, że skoro postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie weszło do obiegu prawnego...

I SA/Ke 180/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-24

rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone zostało prawidłowo , stąd powoływana przez skarżącego okoliczność niewłaściwego doręczenia nie mogła odnieść skutku...
rygoru natychmiastowej wykonalności jest zatem postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego - wymiarowego , co po stronie organu podatkowego rodzi obowiązek...

I SA/Po 192/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-23

[...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług...
na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] grudnia 2011 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie...

I SA/Łd 1375/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

[...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie...
nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z [...] r. określającej T. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

[...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie...
Skarbowej w Ł. z [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok zostało...

I SA/Łd 1377/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

[...][...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie...
nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z [...] r. określającej T. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1378/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

[...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z 10 lutego 2015 r. określającej T. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1371/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

[...][...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z [...] r. określającej J. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Łd 1372/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

[...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z [...] r. określającej J. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Łd 1373/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

[...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie...
nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z [...] r. określającej J. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   +5   9