Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

IV SA/Po 649/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-30

., [...], zawiesił rygor natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego. Sąd wyznaczył rozprawę na dzień [...] października 2009 r. Sprawa sądowa jest w toku...
[...], nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Jednakże na skutek nieprawidłowego doręczenia stronie zawiadomienia o rozprawie sądowej Odwołujący złożył sprzeciw...

IV SA/Po 648/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-30

. - Stare Miasto w P. postanowieniem dnia [...] września 2009 r., [...], zawiesił rygor natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego. Sąd wyznaczył rozprawę na dzień...
Odwołującemu Sąd Rejonowy P.-Stare Miasto Wydział I Cywilny w sprawie [...], nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Jednakże na skutek nieprawidłowego doręczenia...

II GSK 1447/11 - Wyrok NSA z 2012-11-22

od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu oraz nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowieniem z 14 września 2009 r. I C 289/09 Sąd zawiesił rygor...
I Cywilny w sprawie I C 289/09/14 wydał nakaz opuszczenia i opróżnienia lokalu, nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, jednak na skutek nieprawidłowego...

II SA/Ol 1434/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-01

. z dnia 20 lipca 2015 r. o przyznaniu wnioskodawcy prawa do wyłącznego korzystania z budynku położnego przy ul. [...] w M. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności...
na świadczeniu usług związanych z funkcjonującym [...]. Postanowienie to opatrzone jest rygorem natychmiastowej wykonalności. Wskazano, że skoro celem art. 18 ust. 6 pkt 2...

II SA 530-531/92 - Wyrok NSA z 1992-12-03

wykorzystanym. W końcowej części uzasadnienia stwierdzono, że rygor natychmiastowej wykonalności nadano na podstawie art. 108 par. 1 Kpa ze względu na interes społeczny...
procent alkoholu w sklepie monopolowo-przemysłowym mieszczącym się w S. przy ul. W.P. nr 2. Na podstawie art. 108 par. 1 Kpa decyzji tej nadano rygor natychmiastowej...

II SA/Rz 628/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-19

decyzji i przekazanie sprawy organowi I instancji celem jej ponownego rozpoznania oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności i wstrzymanie wykonania zaskarżonej...

II SA/Rz 627/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-19

I instancji celem jej ponownego rozpoznania oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności i wstrzymanie wykonania zaskarżonej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia...

II SA/Rz 629/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-19

I instancji celem jej ponownego rozpoznania oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności i wstrzymanie wykonania zaskarżonej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia...

II GSK 427/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

jej ponownego rozpoznania oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności i wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przedmiotowej...

II GSK 428/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

jej ponownego rozpoznania oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności i wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy...
1   Następne >   2