Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

I SA/Ke 121/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-02

w sprawie ze skargi M P. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, z dnia [...] nr [...] w przedmiocie...

I SA/Po 540/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-16

rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...]. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia...
Urzędu Skarbowego w Poznaniu postanowieniem z dnia [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej. Jako podstawę prawną wskazano art. 239b § 1 pkt. 4 i § 2...

I SA/Łd 1378/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej T...
[...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z dnia [...] roku określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego...

I SA/Łd 1377/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej T...
. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z dnia [....] roku określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku...

I SA/Łd 1376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej T...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1375/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej T...
. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z dnia [...] roku określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku...

I SA/Łd 1372/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i T. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej J...
[...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z dnia [...] roku określającej J. W. wysokość zobowiązania w podatku...

I SA/Łd 1373/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i T. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...][...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej J...
[...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z dnia [...] roku określającej J. W. wysokość zobowiązania w podatku...

I SA/Łd 1374/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i T. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej J...
. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] roku określającej J. W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1371/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-11

. W. i T. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej J...
[...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z dnia [...] roku określającej J. W. wysokość zobowiązania w podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100