Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Op 173/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-17

nieruchomości położonej w [...] przy ulicy [...], usunięcie z działki nr a hodowli zwierząt gospodarskich (pkt 1) oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
- nadającego decyzji rygor natychmiastowej wykonalność, skutkiem czego zaskarżona decyzja w pozostałym zakresie została utrzymana w mocy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Go 94/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-01

w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Decyzji tej został nadany na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. rygor natychmiastowej wykonalności., Powyższy rozkaz personalny został...
postępowania administracyjnego decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności wskazując, iż decyzja została podjęta w związku z potrzebami i dobrem służby. Nadto organ l...