Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznym decyzjom określającym zobowiązanie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009r. Wynikało to z faktu...
rygoru natychmiastowej wykonalności, co skutkuje umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Na marginesie wskazać należy, że w związku z umorzeniem postępowań...