Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

III SA/Gd 769/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń...

III SA/Gd 764/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

(np. na podstawie art. 210 ustawy), jak i wydawanie decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy...

III SA/Gd 765/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji administracyjnych (np. na podstawie art. 210 ustawy), jak i wydawanie decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej...
wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle określonych sytuacji występujących w stanie pokoju...

III SA/Gd 770/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji administracyjnych (np. na podstawie art. 210 ustawy), jak i wydawanie decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej...
wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle określonych sytuacji występujących w stanie pokoju...

III SA/Gd 775/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania...

III SA/Gd 776/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania...

III SA/Gd 771/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą...