Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Wa 603/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokości wpłat...
PFRON') z [...] października 2018 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Prezesa Zarządu PFRON z [...] marca 2018 r...

III SA/Wa 920/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązań...
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: 'Prezes Zarządu PFRON') z [...] grudnia 2019 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Wa 668/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość opłaty...
') postanowieniem z [...] grudnia 2018 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z [...]kwietnia 2018 r. określającej Z.sp. z o.o. z siedzibą...

III SA/Wa 1988/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

w W. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku...
2016r. znak [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] grudnia 2016r. znak [...] w części określającej M. P. (dalej: Skarżący, Strona) kwotę...

III SA/Po 213/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

ze skargi Spółki A w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
ze zmianami) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu nr [...] z dnia 05 sierpnia 2009 r. dot. nadania rygory natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Po 317/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

w [...] nr [...] z dnia [...] września 2010 r. dot. nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej w przedmiocie w podatku od gier z tytułu urządzania gier...
nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:, 1. Organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie...

III SA/Po 212/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

ze skargi Spółki A w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
-ej instancji wskazał, iż zgodnie z art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:, 1. Organ podatkowy...

III SA/Po 318/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

ze skargi Spółki A w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 21 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
. nadania rygory natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej w przedmiocie w podatku od gier z tytułu urządzania gier na automatach o niskich wygranych w miesiącu...

I SA/Bk 355/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-26

O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
., dalej powoływana jako o.p.) nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] listopada 2015 r. określającej O. S.A. w W. (dalej powoływana...

I SA/Bk 302/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-31

O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
. 749 ze zm., dalej powoływana w skrócie 'o.p.') nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] czerwca 2015 r., określającej O. S.A....
1   Następne >   +2   4