Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Rz 738/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-04

w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna. Podkreślił też, że na skutek nadania przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, podatnik...
2013r., której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności i która została faktycznie wykonana w 2013r.- własność przedmiotowych działek przeszła na Skarb Państwa...

I SA/Kr 85/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-24

, że w stosunku do działki Wnioskodawcy została wydana decyzja w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Tym samym...
wydania decyzji w trybie przewidzianym w specustawie drogowej i opatrzenie jej rygorem natychmiastowej wykonalności wnioskodawca utracił posiadanie samoistne...

I SA/Rz 838/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-04

rygor natychmiastowej wykonalności, w której zapisano, że decyzja zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości...
Skarżący wskazał, że Wojewoda wydanej przez siebie decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności. To zarządca drogi - Miejski Zarząd Dróg w czerwcu 2013r. faktycznie objął...

I SA/Kr 260/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-31

r. w sprawach o numerach [...] i [...] nadano decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności. Z powodu odwołania A. K. S. [...] nie miała organu, który mógłby...
do wyegzekwowania tego zobowiązania poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej roku 2014 r., jednak samo nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Rz 1022/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-06

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadnionych interesem społecznym...