Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Gl 450/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-12

postanowienia Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi...
w mocy postanowienie nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi wysokość...

I SA/Gl 618/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] nr [...] określającej Spółce wysokość podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie...

II FSK 825/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

w podatku od nieruchomości za 2005 r., Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta G. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności , powołując...
z art. 239 b § 1 O. p. uprawdopodabnia, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. W chwili nadania rygoru natychmiastowej wykonalności Spółka jeszcze nie wypełniła...

I SA/Bk 200/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-08

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
wspomnianej wyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie to zostało doręczone, za pośrednictwem pracowników organu I instancji, pełnomocnikowi Spółki - doradcy...

I SA/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-08

[...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2006 r. oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
Gminy Z. Nr [...] w sprawie uchylenia postanowienie Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia...

II FSK 2551/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. 1...
' na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia 19...

I SA/Gl 516/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2008 r. 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) zasądza...
postanowienie Prezydenta Miasta R., zwanego dalej 'organem pierwszej instancji', nr [...] z dnia [...]r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

II FSK 412/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2006 r...
z siedzibą w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2014 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Gl 515/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2008 r. 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) zasądza...
postanowienie Prezydenta Miasta Z., zwanego dalej 'organem pierwszej instancji', nr [...] z dnia [...]r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Gl 499/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-15

w mocy postanowienie Prezydenta Miasta B. Nr [...] z dnia [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Prezydenta Miasta B. z dnia...
natychmiastowej wykonalności w/w decyzji organ I instancji odwołał się do treści art. 239 b § 1 pkt 4 Op., zgodnie którym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji może być nadany...
1   Następne >   +2   +5   +10   50