Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Łd 1124/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-07

rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za lata 2004 - 2009 oddala skargę. +Sygn. akt...
:, Postanowieniem z dnia [...] roku nr [...] Prezydent Miasta R. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] roku określającej M. C. wysokość...