Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Wr 513/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-08

natychmiastowej wykonalności., 1.6. W dniu 30 grudnia 2019 r. wpłynęła korekta deklaracji na podatek leśny na 2014 r. wykazująca kwotę podatku leśnego w wysokości [...] zł., 1.7....
określił Stronie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r., której postanowieniem z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] nadano rygor...