Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

V SA/Wa 1309/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

rygoru natychmiastowej wykonalności, a wniesienie odwołania wstrzymuje z mocy prawa jej wykonanie. Obowiązek ten wynika z samej treści przepisu art. 49e ust. 2 ustawy...
do zwrotu środków wraz z odsetkami w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, w sytuacji w której organ nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...