Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II OSK 1128/06 - Wyrok NSA z 2007-04-27

jako Prawo ochrony środowiska, ustalił lokalizację zbiornika przeciwpowodziowego R. na rzece O. i nadał decyzji tej rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Infrastruktury...
wykonalności zbiornika przeciwpowodziowego R. na rzecze O., rozpatrzono przewidywane oddziaływanie ww. inwestycji na wszystkie elementy środowiska...

II SA/Sz 1131/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

w całości;, II. uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności;, III. zasądzenie od organu na rzecz skarżącego K. B. kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa...