Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

I SA/Ke 406/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-10-18

w sprawie ze skargi W. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
. z [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Na postanowienie to skarżący wniósł zażalenie z 11 września 2017 r. bez jego uzasadnienia...

I SA/Sz 1023/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-11

., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2012. p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie...
Administracji Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za I, II, III...

II SA/Łd 663/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-09

. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej odszkodowania za grunty wydzielone...
. i G. B. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej odszkodowania za grunty...

I SA/Po 329/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-13

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia odrzucić...
formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, przez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącej...

I SA/Lu 747/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-03

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie. Wojewódzki Sąd...

III SA/Wa 1206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-26

[...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: - odrzucić zażalenie - Postanowieniem z 20 września 2010 r. Wojewódzki...
. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W dniu 12 października 2010 r. Skarżąca wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę...

III SA/Kr 144/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić zażalenie Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 144/17 referendarz sądowy w pkt...

II FZ 602/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-31

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z 26 czerwca 2018 r., I SA/Po 559/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
z 27 stycznia 2017 r. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Pismem z dnia 5 lutego 2018 r. skarżąca wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku...

II FZ 603/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-31

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z 26 czerwca 2018 r., I SA/Po 560/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
z 27 stycznia 2017 r. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Pismem z dnia 5 lutego 2018 r. skarżąca wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku...

II FZ 604/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-31

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z 26 czerwca 2018 r., I SA/Po 561/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
z 27 stycznia 2017 r. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Pismem z dnia 5 lutego 2018 r. skarżąca wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku...
1   Następne >   2