Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Lu 512/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-08-06

; w ostatnim zaś nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia...

VII SA/Wa 2071/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-12-13

, znajdujących się na 'Bazarze [...]' w W. oraz zakazującej użytkowania wyeksploatowanych obiektów i nadającej tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności) - umorzono...