Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Lu 512/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-08-06

; w ostatnim zaś nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia...