Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I SA/Ol 784/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-28

., sygn. akt I SA/Ol 784/10, w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]', Nr '[...]', w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności (k. 29 akt sądowych). Wyrok został ogłoszony w dniu 12 stycznia 2011 r. poprzez odczytanie sentencji oraz wskazanie ustnych...

III SA/Wa 3142/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

z siedzibą w K. (dalej jako 'Skarżąca') na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
w sprawie ze skargi A. sp. jawna z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...

II SA/Op 378/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Miasta Opola z dnia [...], nr [...] przyznającej R. S. zasiłek celowy na zakup leków w wysokości 35,00 zł i nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu 7...