Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

I SA/Łd 263/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-23

[...]. A. K. i P. K. wnieśli skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
skarżąca wniosła cztery skargi na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej dotyczące nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Z akt poszczególnych spraw wynika...

I SA/Łd 553/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-28

: nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. postanawia...
[...] roku w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r...

I SA/Łd 552/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-28

: nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. postanawia...
[...] roku w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r...

I SA/Lu 244/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-05

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Skarżąca pismem z dnia 2 listopada 2016 r. cofnęła...
natychmiastowej wykonalności w zakresie wpisu od skargi postanawia zwrócić stronie skarżącej O. S.A. z siedzibą w W. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi...

I SA/Go 94/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-18

w dniu 18 września 2018 r. sprawy ze skargi A.N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
i zabezpieczającym - 100 zł;, W niniejszej sprawie zaskarżono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Z akt...

I SA/Łd 1096/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-16

niejawnym sprawy ze skargi P. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
. 3473. Strona skarżąca wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Łd 68/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-29

sprawy ze skargi C.N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie...
natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za miesiące od lutego 2009 r. do stycznia 2011 r., Do skargi załączono dowód uiszczenia kwoty 200...

I SA/Lu 504/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-08

niejawnym sprawy ze skargi I.P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ke 454/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-01-13

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności p o s t a n a w i a: przyznać od Skarbu...
niniejszej odrzucił skargę D. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. znak: [...]w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W dniu 30...

I SA/Łd 311/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł . z dnia [...] r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku...
natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I, II, III kwartał 2009 roku p o s t a n...
1   Następne >   +2   +5   +10   15