Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 2432/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-05

tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W ponownie prowadzonym postępowaniu Wojewoda [...] rozważy zastosowanie w sprawie przepisu art. 89 § 2 Kpa, w tym czy celowe...

I OSK 1966/12 - Wyrok NSA z 2013-08-02

natychmiastowej wykonalności. Wskazał, że Wojewoda [...] w ponownie prowadzonym postępowaniu rozważy zastosowanie w sprawie przepisu art. 89 § 2 K.p.a., w tym czy celowe...
' gruntem przez podmiot publicznoprawny. Wadliwość decyzji pierwszoinstancyjnej w części merytorycznej obligowała do jej uchylenia również w zakresie nadania rygoru...