Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

III SA/Kr 1046/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-17

natychmiastowej wykonalności, a taki rygor decyzji Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, nie został nadany. Dlatego też organy I instancji winny były wszcząć...
w administracji nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Organu II instancji, z analizy powyższej regulacji wynika, iż decyzja...

II SA/Op 43/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-09

, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, nie może skutkować pozbawieniem uprawnienia Spółki, bez wyczerpania środków odwoławczych. W ocenie pełnomocnika...
instancji, którym nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, a strona we właściwym terminie złożyła od nich odwołania. Tym samym, zgodnie z art. 239a Ordynacji...

III SA/Gl 1622/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, iż Spółka prowadzi działalność w punkcie gier, którego dotyczyło zgłoszenie zmian w aktach...
, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, że Spółka nie posiada ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności w punkcie gier...

III SA/Gl 1623/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, iż Spółka prowadzi działalność w punkcie gier, którego dotyczyło zgłoszenie...
I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, że Spółka nie posiada ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności...

II GSK 5041/16 - Wyrok NSA z 2019-01-30

tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mając to na uwadze organ odwoławczy uznał, że w decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na urządzanie i prowadzenie...
o cofnięciu zezwolenia nie sposób nadać rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ nie określa ona żadnego zobowiązania podatkowego, którego możliwość niewykonania...

II GSK 5062/16 - Wyrok NSA z 2019-01-30

oraz decyzji tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mając to na uwadze organ odwoławczy uznał, że w decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na urządzanie...
. Decyzji o cofnięciu zezwolenia nie sposób nadać rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ nie określa ona żadnego zobowiązania podatkowego, którego możliwość...

II SA/Ol 196/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-28

wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie art. 239a O.p. określa katalog przypadków, kiedy decyzji nieostatecznej...
może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Organ odwoławczy zaznaczył, że zakaz wykonania nie odnosi się do wszystkich decyzji nieostatecznych, lecz tylko do decyzji...

V SA/Wa 1073/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie podlega wykonaniu, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Skoro zaś decyzja cofająca zezwolenie...
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Stwierdził, że wbrew twierdzeniom sądu I instancji decyzja taka nadaje się do wykonania w trybie przepisów o postępowaniu...

III SA/Gl 1735/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-30

cofająca zezwolenie wydana przez organ I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, iż skarżący prowadzi działalność...
wykładnię i uznanie, iż decyzja cofająca zezwolenie wydana przez organ I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania...

II SA/Ol 1266/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-28

decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Tym samym, wobec takich decyzji nie jest dopuszczalne zastosowanie środków zarówno określonych w ustawie...
lub wykonalna w oparciu o rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołując się do treści art. 239e i art. 239a O.p. stwierdziła, że organ administracji może skutecznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   58