Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Rz 84/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-03

o wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności organ wskazał, że wydanie takiej decyzji nie jest możliwe...
na etapie postępowania odwoławczego ze względu na treść art. 108 K.p.a., który ogranicza możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności do decyzji od której służy...

II SA/Łd 702/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-08

rygorowi natychmiastowej wykonalności., Ponadto organ II instancji zgodził się z zarzutem pełnomocnika odwołujących, że w decyzji nie określa się wysokości wpisu hipoteki...

III ZP 23/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-10-09

nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 130 par. 3 pkt 1 w związku z art. 108 Kpa/. Zasady te dotyczą także decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych...