Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

SA/Ka 9/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-04-20

na podstawie art. 82 ust. 1 i 2 prawa górniczego, gdzie określono tę kompetencję fakultatywnie. Jedynie co do rygoru natychmiastowej wykonalności obydwa rodzaje zarządzeń...