Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

III SA/Wr 640/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-27

nie pozbawia go rygoru natychmiastowej wykonalności. W świetle art. 346 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd na wniosek pozwanego zawiesi rygor natychmiastowej...
w przedmiocie zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu został oddalony postanowieniem S R we W z dnia [...] r. Z kolei na tle brzmienia...

II SA/Gl 606/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-14

do pozostałych osób, w tym K. M., Sąd orzekł o nieprzyznaniu takiego prawa. W odniesieniu do K. M. Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] r...
skarżącego orzeczony został nakaz opuszczenia i opróżnienia przedmiotowego lokalu, któremu sąd powszechny nadal rygor natychmiastowej wykonalności. Nakaz ten został...

IV SA/Wa 983/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

rygor natychmiastowej wykonalności, ale pozwany nadal stwarza mu problemy z wejściem i ponownym zamieszkaniem pod tym adresem. W związku z powyższym M. Z. zamierza...
natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] października 2019 r. Kierownik Referatu Dzielnicowych Komisariatu Policji [...] poinformowała, że w okresie od lutego...

II SA/Wr 2456/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

została na podstawie wyroku zaocznego (prawomocnego i zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności) z dnia [...]r. sygn.akt [...], w którym Sąd Rejonowy w Ś. Wydział...
zaocznego Sądu Rejonowego z dnia [...]r. sygn.akt [...], zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności, (zgodnie z którym to wyrokiem nakazano pozwanej B. K.-P...

III SA/Łd 409/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-14

przedmiotowego lokalu oraz orzekającego o braku prawa do lokalu socjalnego. Wyrokowi sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...]r., nr [...]Prezydent Miasta Ł...
sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Skarżący dobrowolnie wykonał powyżej powołany wyrok orzekający eksmisję. Wskazać należy, iż w orzecznictwie sądów...

II SA/Bd 1058/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-06

zameldowania, poprzez wydanie kluczy i zaniechanie dalszych naruszeń, nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Jak wynika z wyjaśnień obu spornych stron...
. [...], nakazał pozwanej A. Ł. (uczestniczce niniejszego postępowania) przywrócenie posiadania lokalu zameldowania, a wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 1588/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-11

wówczas na cele mieszkalne przy ul. [...] w W. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 27 kwietnia 2007 r. Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży...
przy ulicy [...] w W., której to decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że przeprowadzone czynności kontrolno...

III SA/Gd 297/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-12

o sygn. akt I C 779/13 orzekł o eksmisji B. S. z lokalu przy ul. W. [[...]] w G. Wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, mimo nieprawomocności stanowi...
tym ustalono również, że pozwanemu przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego oraz nadano orzeczeniu rygor natychmiastowej wykonalności. B. S. i A. K.-S. pozostają w związku...

II SA/Bk 270/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-26

wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności ustalając jednocześnie, że wyżej wymienionemu nie przysługują uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Wyrok powyższy został...

III SA/Lu 496/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-22

, zaś wyrokowi w stosunku do D. C. nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy. Na podstawie powołanego wyroku toczy...
1   Następne >   +2   4