Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Po 90/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-10

natychmiastowej wykonalności do kwoty 4.083 zł (pkt 5 wyroku). Powyższa kwota została przez komornika wyegzekwowana i w dniu [...] r. przekazana na konto skarżącej (k. 2...
wynagrodzenia brutto, a także kto za ten okres odprowadził składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe. Jednocześnie wskazać należy, iż rygor natychmiastowej...

IV SA/Gl 1238/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-23

natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji organ ten zawarł wyliczenia, które doprowadziły go do ustalenia wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego...
. 734 ze zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego przyznał M.D. dodatek mieszkaniowy w wysokości [...] zł na okres od [...] do [...], a decyzji nadał rygor...

IV SA/Gl 36/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-27

. z o.o. do dnia 10 każdego miesiąca. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ podał, że strona spełnia warunki określone w ustawie...

IV SA/Gl 666/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-23

ja do otrzymania dodatku mieszkaniowego we wskazanej kwocie oraz przedstawił sposób jego wyliczenia.. Rozstrzygnięciu nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od tej decyzji...

III SA/Łd 144/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-12-14

stycznia 2023 r. do czasu uregulowania zaległości i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy...

II SA/Bd 1214/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-03

stanowią sytuacje gdy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub gdy podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Sytuacja taka nie zaistniała w przedmiotowej...

IV SA/Gl 585/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-12

natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji organ ten wskazał, że wnioskujący zajmuje lokal mieszkalny o powierzchni [...]m2. Z wyliczeń wynika, że łączna kwota...
. 104 i art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego przyznał M. D. dodatek mieszkaniowy w wysokości [...] zł na okres od [...]r. do [...] r., a decyzji nadał rygor...

I OSK 969/11 - Wyrok NSA z 2011-10-26

I instancji w zakresie nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, jednakże uchybienie to uznano za pozostające bez wpływu na treść kontrolowanej decyzji., W skardze...

IV SA/Gl 717/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-02

na zakup opału w kwocie 28,76- zł. miesięcznie na konto wnioskodawcy, do dnia 10 każdego miesiąca oraz nadał rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...

IV SA/Gl 502/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-31

miesiąca. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W jej uzasadnieniu organ podał, że strona spełnia warunki i kryteria określone w ustawie o dodatkach...
1   Następne >   2