Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-15

straty u.p.z.p. przewiduje instytucje odszkodowania a dla osób, które na sporządzeniu planu zyskają, wprowadza instytucje tzw. renty planistycznej., Nie jest zatem sprzeczny...
własności, w stopniu wykraczającym poza władztwo planistyczne gminy, naruszenie zasady proporcjonalności oraz nierówne traktowanie mieszkańców Gminy;, 3. art. 6 ust. 2 w zw...