Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

, że w obrocie cywilno-prawnym przedmiotem sprzedaży i wymiaru renty planistycznej są działki tworzone w celach ewidencji gruntów, a nie nieruchomości należące do jednego właściciela...
na utworzenie jakiejkolwiek nowej, odrębnej nieruchomości, która wymagałaby wykonania nowej wyceny dla celów wymiaru renty planistycznej. Okoliczność, że ostatecznie tylko jedna...

II SA/Wr 530/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II SA/Wr 423/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust...

II SA/Wr 426/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II OSK 483/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

działki nr [...] o powierzchni 22.251 m2, dla której ustalono wysokość renty planistycznej, to stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z dnia [...] czerwca 2006 r. leżało...
w interesie strony, która winna wnieść rentę planistyczną na podstawie nowej decyzji jedynie za zbytą nieruchomość. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leżało także w interesie...

II OSK 485/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

2006 r. stała się bezprzedmiotowa. Skoro zbycie nie dotyczyło całej działki nr [...], dla której ustalono wysokość renty planistycznej, to stwierdzenie wygaśnięcia decyzji...
z dnia [...] maja 2006 r. leżało w interesie strony, która winna wnieść rentę planistyczną na podstawie nowej decyzji jedynie za zbytą nieruchomość. Stwierdzenie...

II SA/Wr 531/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r. II OSK 545/10). Biorąc powyższe pod uwagę skład...
okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II SA/Kr 435/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-29

przesłanki niezbędne dla ustalenia renty planistycznej, tj. określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia...
wysokości renty planistycznej oraz zbycie nieruchomości przez dotychczasowego właściciela przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego...

II SA/Kr 436/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-29

, uznając, że w sprawie zachodzą przesłanki pobrania tzw. renty planistycznej., Wyjaśniło, że zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
., Zdaniem organu odwoławczego, argumentacja skarżącego co do braku wiedzy o obowiązku poniesienia renty planistycznej nie jest zasadna. Zgodnie bowiem z § 7 umowy...

II SA/Gl 176/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-14

obowiązującej ustawy, to jednak w jej ocenie przepisy regulujące instytucję tzw. renty planistycznej w spornym zakresie są obecnie identyczne., Rozpoznając to odwołanie...
pojęcia 'zbywa', w oderwaniu od charakteru i celu wprowadzenia przez ustawodawcę instytucji określanej w doktrynie mianem renty planistycznej. Wójt, burmistrz lub prezydent...
1   Następne >   +2   +5   8