Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Po 72/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-10

miejscowych aktywizacji gospodarczej, w których renta planistyczna została uchwalona na poziomie poniżej 30%., W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że wnosi o jej oddalenia...
, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, zwaną rentą planistyczną. Dalej organ wskazał, iż wobec powyższego informacje o wysokości stawki...