Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2449/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

ta ma dotyczyć, a na wniosek wójta gminy, a zatem organu przeprowadzającego postępowanie planistyczne, nie ma podstaw do formułowania wniosku, że fakt udzielenia w przeszłości...
w procesie prac planistycznych stanowi naruszenie powołanego obowiązku prawnego. W tym miejscu warto powołać fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...