Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1041/06 - Wyrok NSA z 2006-10-03

w ustawie obowiązkiem pobierania renty planistycznej przewidzianym w art. 36 ust. 4 ustawy. Jednocześnie Sąd I instancji wskazał, że dla rozstrzygnięcia sprawy...
których ustala się rentę planistyczną, natomiast określenie obowiązującej stawki 'przekazano do kompetencji gminy'. Zdaniem autora skargi 'określenie stawki procentowej...