Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 353/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-04

znajdujących się w sprawie II SA/Bk 451/08 (ze skargi G. D. na decyzję w przedmiocie ustalenia renty planistycznej) wynika, że w dniu 23 października 2007 r. dokonała sprzedaży...

II SA/Kr 1604/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-16

nadmiernego obciążenia inwestora. Skarżąca podniosła, że jedynym źródłem jej utrzymania jest renta po zmarłym mężu i w wieku 8.. lat nie ma żadnych możliwości uiścić...
przez organ oceny zgodności budowy z porządkiem planistycznym. Jeżeli bowiem na danym obszarze plan nie obowiązuje, to zgodność obiektu z porządkiem planistycznym na danym terenie...