Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 728/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-24

stwierdza, że określenie wysokości renty planistycznej na poziomie 30 % narusza interes prawny skarżącego i innych właścicieli nieruchomości, jest zawyżone...
w dniu 10 marca dyskusję publiczną. Nadto dochody z opłaty planistycznej są dochodami własnymi gminy, a ustalenie tzw. Renty planistycznej jest obowiązkowe przy uchwalaniu...

II SA/Kr 508/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-11

przeciwną granic władztwa planistycznego i arbitralnym oraz w sposób rażąco wykraczający w zakres praw podmiotowych skarżącej ograniczenie przysługującego jej prawa własności...
na przekroczeniu przez Radę Gminy Tarnów granic władztwa planistycznego i arbitralnym oraz w sposób rażąco wkraczający w zakres praw podmiotowych skarżącej ograniczeniu...