Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

IV SA/Wa 595/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-22

władztwa planistycznego gminy, natomiast nakładanie w prawie miejscowym, jakim jest plan, obowiązków w postaci konieczności uzyskania zgód (dokonania uzgodnień, porozumień...
ust. 6b ustawy organem uzgadniającym projekt planu miejscowego, wniosek złożony w procedurze planistycznej musiał zostać uwzględniony w projekcie planu., Według organu...