Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1761/15 - Wyrok NSA z 2017-03-10

zagospodarowania przestrzennego w zakresie określenia stawki procentowej renty planistycznej dla terenów objętych strefami [...] oraz poprzez brak sporządzenia uzasadnienia...
prognozy skutków finansowych uchwalonego miejscowego |, |planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określenia stawki procentowej renty planistycznej dla terenów...

II OSK 1531/14 - Wyrok NSA z 2016-02-23

7 u.p.z.p.) oraz wzajemnych rozliczeń, w tym odszkodowawczych i w formie opłaty (renty) planistycznej (art. 36 i art. 37 u.p.z.p.). Tej ochronie właśnie ma służyć art...
usytuowania szpaleru drzew na nieruchomości., Po ponownym przeprowadzeniu procedury planistycznej, w dniu [...] kwietnia 2013 r. Rada Miasta T. podjęła uchwałę...