Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 818/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

innych osób. Również podnoszona okoliczność o ratalnej spłacie tzw. renty planistycznej nie może być przesłanką przyznania prawa pomocy bowiem obowiązek takiej opłaty...
małoletnich dzieci) boryka się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł...

VIII SA/Wa 819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

innych osób. Również podnoszona okoliczność o ratalnej spłacie tzw. renty planistycznej nie może być przesłanką przyznania prawa pomocy bowiem obowiązek takiej opłaty...
dzieci) boryka się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł...