Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło

I SA/Wa 2612/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

wartości nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia może być natomiast renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r...
zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Działka niezagospodarowania. Na działce znajduje się przepust drogowy., Badając przeznaczenie planistyczne nieruchomości biegły podał...