Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1099/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-12

nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27...
do dochodzenia tzw. szkody planistycznej dla nieruchomości. Odwołujący się wnieśli jednocześnie o przeprowadzenie, na podstawie art. 136 § 2 K.p.a., postępowania wyjaśniającego...

I SA/Wa 1098/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)., Od powyższej...
Konstytucji RP, poprzez pominięcie wniosku o podwyższenie odszkodowania o wartość odebranego prawa do dochodzenia tzw. szkody planistycznej dla nieruchomości. Wnioskowali nadto...

I SA/Wa 1102/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-03

zagospodarowania przestrzennego może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U....
odebranego prawa do dochodzenia tzw. szkody planistycznej dla nieruchomości. Wnioskowali nadto, z powołaniem się na art. 136 § 2 kpa, o przeprowadzenie postępowania...

I SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być renta planistyczna uregulowana w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
melioracyjny. Działka jest niezagospodarowana., Badając przeznaczenie planistyczne nieruchomości biegły podał, że na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...

I SA/Wa 1021/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
do oszacowania wartości nieruchomości nabywanej pod drogę publiczną., Mając zatem na uwadze mieszane przeznaczenie planistyczne nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy - zdaniem...

I SA/Wa 2612/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

wartości nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia może być natomiast renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r...
zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Działka niezagospodarowania. Na działce znajduje się przepust drogowy., Badając przeznaczenie planistyczne nieruchomości biegły podał...

I SA/Wa 1108/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-27

z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia może być renta planistyczna uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r...
nie mogą zatem stanowić podstawy do oszacowania wartości nieruchomości nabywanej pod drogę publiczną., Zdaniem organu z uwagi na mieszane przeznaczenie planistyczne...