Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1946/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-06

(Dz.U. Nr 32 poz. 140). Przepis ten stanowi, że jeżeli właściciel gospodarstwa rolnego nie spełniał warunków do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie...
do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy, nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być na jego wniosek w całości lub części przejęte...

IV SA/Wa 2449/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

ta ma dotyczyć, a na wniosek wójta gminy, a zatem organu przeprowadzającego postępowanie planistyczne, nie ma podstaw do formułowania wniosku, że fakt udzielenia w przeszłości...
w procesie prac planistycznych stanowi naruszenie powołanego obowiązku prawnego. W tym miejscu warto powołać fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I OSK 912/07 - Wyrok NSA z 2008-09-17

nie spełniał warunków do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy, nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być na jego wniosek w całości...
przestrzennego dotyczącego zespołu jednostek S. [...], podczas gdy zdaniem strony skarżącej należało odwoływać się do innego późniejszego dokumentu planistycznego...