Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1690/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

szacunkowe są sporządzane w kwotach netto, bez uwzględnienia zewnętrznych elementów cenotwórczych, takich jak podatki obrotowe, renty planistyczne, hipoteki itp...

I OSK 1449/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

obrotowe, renty planistyczne, hipoteki itp., które nie stanowią nigdy elementu wartości rynkowej. Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego...