Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

IV SA/Wa 523/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-16

. Organy nie wyjaśniły wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a szereg ich twierdzeń nie znalazło uzasadnienia zebranym materiale dowodowym., W ocenie Sądu renta...
planistyczna z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została błędnie ustalona., Zbyt...